Samotná SŽ připouští, že náklady na výstavbu trati se z jejího provozu nikdy nevrátí. I vlastní fungování trati bude silně dotováno z veřejných rozpočtů. Investice do výstavby VRT dosáhnou dle předpokladu SŽ 600 mld. Kč, se započtením inflace tato částka přesáhne 1 bilion korun.

V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o plánované výstavbě vysokorychlostní železniční trati Praha-Brno, která rozetne Suchdolsko mezi obcemi Malenovice, Dobřeň a Solopysky. Pokud se bude stavba realizovat, dojde k významnému záboru zemědělské půdy, omezení prostupnosti krajiny a snížení ceny nemovitostí v přilehlých obcích, související s výraznou hlukovou zátěží. V katastrech našich obcí je trať projektována na náspu, což neumožňuje efektivní odhlučnění a hluk se tedy bude šířit do vzdálenosti několika stovek metrů. Současně dojde k ovlivnění hydrologických poměrů v krajině a nenávratné destrukci životního prostředí.

Ačkoli se zdá, že se ve věci výstavby vysokorychlostní trati (VRT) nic neděje, opak je pravdou. Projektant VRT Správa železnic (SŽ) stavbu intenzivně připravuje a plánuje začít s výstavbou již v roce 2026 a celou tuto trať zprovoznit v roce 2032. Na nedostatky projektu upozorňuje spolek VRTáci, z.s.

Bohužel krajští zastupitelé za STAN, ODS a Piráty tuto stavbu jednohlasně podporují, aniž by vzali v úvahu námitky spolku VRTáci, vycházející z velmi podrobné ekonomické analýzy podkladových studií. To samé se týká představitelů všech parlamentních stran. Na otázku, jaký bude mít stavba přínos pro Kutnohorsko, nám nikdo smysluplně neodpověděl.

Při návštěvě zástupců spolku v senátu, bylo usnesení z této schůzky připraveno již před samotným jednáním.

Podobný scénář se opakoval na jednání zastupitelstva města Kutné Hory, kdy městští zastupitelé nepodpořili připojení města k memorandu o vzájemné spolupráci VRTem dotčených obcí.

Domníváme se, že za celou stavbou stojí nadnárodní zájmy a lobbistické skupiny velkých stavebních firem. SŽ nám ani nedokázala odpovědět na otázku, zda v souvislosti s výstavbou nedojde k otevření nových lomů. Jedno z ložisek kvalitního kamene se totiž nachází v blízkosti Solopysk.

Celá stavba se dotýká nejen obyvatel dotčených obcí, ale všech daňových poplatníků. Samotná SŽ připouští, že náklady na výstavbu trati se z jejího provozu nikdy nevrátí. I vlastní fungování trati bude silně dotováno z veřejných rozpočtů. Investice do výstavby VRT dosáhnou dle předpokladu SŽ 600 mld. Kč, se započtením inflace tato částka přesáhne 1 bilion korun.

Mějme na paměti, že tuto obludnou stavbu si budeme muset sami zaplatit.

Více informací na vrtaci.cz

Jan Mikulka

za spolek VRTáci, z.s.