Objevili jsme pro vás zajímaný filosoficky laděný článek p. Jakuba Horňáčka ke koncepci vysokorychlostních tratí. Článek byl publikován pod názvem – Vysokorychlostní vlaky jako relikt modernity, na webu denikreferendum.cz.

Vybrali jsme pro vás několik následujících odstavců na ukázku.

“I vysokorychlostní vlaky jsou takovými geneticky modifikovanými organismy, jelikož skrze ně je na železnici projektována logika letectví. Tyto vlaky spojují jen největší metropole, byť největší objemy železniční doprav bývají v rámci metropolitních zón, přebírají stejné algoritmy pro určení ceny jízdenky jako letecké společnosti, a jsou obdobně lhostejné vůči území, které překonávají. Jenže vysokorychlostní vlak se pohybuje krajinou, která se má podřídit jeho technickým potřebám.”

“Probírané vlaky se snaží oslnit svojí rychlostí, a dokázat tak svoji aktuálnost. Popravdě však jsou vysokorychlostní vlaky koncepčně hluboce zastaralé. V silniční dopravě již nikdo nehledá vyšší rychlosti, ale spíše zvyšující hospodárnost, pokles emisí, úspory pohonných hmot a vyšší bezpečnost. Mýtu rychlosti se vzdala i doprava, která byla dlouho jeho synonymem — letectví. Zde dokonce víme datum úmrtí; dne 26. listopadu 2003 vyletěl z letiště v Londýně — Heathrow poslední let obsluhovaný nadzvukovým dopravním letounem Concorde.”

Jeden z hlavních argumentů na podporu vysokorychlostních vlaků tvrdí, že země bez těchto tratí ztratí pozice na mezinárodních trzích. „Není možné mít jinou rychlost, než kterou nám udávají mezinárodní trhy,” tvrdí souhlasně i zástupci progresivní levici. A přesto vedle bojů za snesitelnější pracovní podmínky, za sociální jistoty, za vyšší platy se levice vždy snažila, aby se zvyšoval čas, kdy jsou zaměstnanci autonomní vůči času, jehož tempo udává zaměstnavatel.

“Vysokorychlostní vlaky symbolizují arogantnost, kterou se vyznačuje vůle kapitalismu určovat rychlost přesunu těl a zboží.”

“Vzít si nazpět právo na pomalost a obecně na kolektivní sebeurčení času života tvoří jeden z nejzajímavějších námětů soudobých emancipačních hnutí. Nejedná se jen o tom zpomalit produktivní rytmy života ale o nalezení onoho dialektického limitu, spojujícího potřeby a svobodu člověka, ekonomickou výrobu a péči o životní prostředí a krajina.”

“Odpor vůči vysokorychlostním vlakům tak není zpátečnickou vášni, ale naopak je praktickou kritikou fungování kapitalismu založeného na neustálém zrychlování produkce a často nesmyslného převážení zboží z jednoho státu do druhého. A je taky výzvou znovuobjevit potěšení z cesty, která je dneska tak často redukovaná jen na prostý přesun mezi dvěma body planety.”

Celý článek si můžete přečíst na adrese: https://denikreferendum.cz/clanek/18504-vysokorychlostni-vlaky-jako-relikt-modernity