ZDÁ SE, ŽE KRÁL KAZISVĚT PŘEKROČIL HRANICE


Bylo nebylo aneb co se nám to tu nenápadně chystá?

Mnoho let do minulosti sahá myšlenka propojit Evropskou unii vysoce moderní Vysokorychlostní železnicí (VRT) Českou republiku nevyjímaje! Což o to, myšlenka je to hezká. Kdo by se nechtěl řítit futuriským vlakem rychlostí 350 km v hodině obklopen komfortem a pohodlím, hýčkán usměvavými stewardy a vlakuškami. Studenti i pracující si odskočí na otočku odkudkoliv z ČR do Prahy či Brna do divadla či na večeři. Za pár korun! Sudety a slabší regiony pokvetou, ulehčí se ostatní dopravě, budeme si blíž s evropskými národy. Však jsme součástí. A co teprve ta ekologická šetrnost! Radost pohledět! Peníze nejsou problém a světe pohleď, my Češi jsme šikovní a umíme stavět. Tak nějak je tato pohádka vyprávěna a prezentována v naší zemi královskými staviteli a výběrčími daní. Jenže se vypráví jen vymyšlený šťastný konec a realita příběhu je poněkud jiná.


Zpátky do reality aneb skutečný příběh zničené země

To, co nám investor stavby Správa železnic (vypravěč pohádky) již nedopoví je to, že se jedná o megalomanské dílo na zelené, dosud nedotčené louce . Tedy VRT nepovede podél stávajících liniových staveb. Přetne a rozdělí naši hustě obydlenou zemičku jak berlínská zeď v koridoru 600 m a nenávratně zatíží krajinu,  bude mít nevratný vliv na životní prostředí, půdu, vodní zdroje, lesy a louky a hlavně na konkrétní životy desítek tisíc jednotlivců. Zde samozřejmě přichází na scénu anonymní hrdina s vlajkou Veřejného zájmu, pod kterou lze schovat prakticky cokoliv. V nejhorším případě se upraví legislativa.

Aby bylo jasno, celá stavba je plně v kompetenci národních států a zaplatí ji občané. Jízdenka bude buď dotovaná nebo v opačném případě pro řadu cestujících finančně nedosažitelná. No a koho by nakonec zajímalo, že elektřinu v ČR vyrábí z velké části (a nějakou dobu budou) tepelné elektrárny. Tedy i ten proklamovaný ekologický přínos je minimálně sporný. Ale nakonec je to moc hezké politikum a vlci si už brousí tesáky na tučnou kořist. Vypadá to, že zbyde i na šakali a hyeny. 

Zvládneme to postavit? Určitě! Křičí český Bořek stavitel

Naše země, která má problém postavit či opravit silnici za humny, neumí si udržet malé regionální železniční tratě, má problém vypsat transparentně tendr na cokoliv, se právě teď žene do největší investiční akce všech dob! Kam se hrabou zmatky kolem dostavby Dukovan, A to i přesto, že nemá s ničím takovým pražádnou zkušenost. Kolem nejdůležitějších dokumentů, kterými jsou studie proveditelnosti vládne chaos a zmatek. Jednou zasahuje policie, opakovaně se zruší výběrové řízení. Studie nelze jednoduše dohledat, jsou neúplné, občas se něco doplní samotným investorem. Vlastně se ukázalo, že neexistují firmy, které by je v české kotlině byly schopné bezproblémů vypracovat. Hlavně to pojďme rychle zakreslit, ať si toho nikdo nevšimne, protože pak už nebude návratu.


Zrození Vrtáků aneb v hlavní roli arogance moci

A tak se nemnoho občanů ve Středních Čechách jedno lednové ráno 2021 probudilo a zjistilo, že je tak nějak rozhodnuto za ně. Že se jejich životy, jejich bydliště, domovská krajina rozvrtají. A jako aktivní obyvatelé milující své domovy a ČR se začali zajímat, pídit a ptát. Nu a zjizjitili, že informace jsou, v řadě případů umně poschováváné (nebo se objevují teprve s konkrétními dotazy), že prezentace a argumenty SŽ o VR  jsou jednostranné a účelové, mnohdy bez relevantních nebo neaktuálních podkladů k podpoře argumentů. Prezentují se moc hezky vyvedené obrázky výhod VRT bez větších opodstatnění. Ale vše bude podle zákonů ČR, které si případně ministerstvo dopravy upraví.  Je s podivem, jak se vše žene a uspěchává ve zrychlených řízení (zákres ZÚR), jako by se vše mělo nevratné stihnout  před probuzením obyvatel šípkového království. Dotazující se občan je totiž rizikem a to je třeba eliminovat, jak se píše v otevřeném vládním dokumentu z roku 2017. Rizikem je i obec a starosta. Ti jdou naštěstí uplatit nějakým tím zaplaceným vodovodem nebo výjimečnou dotací. Vrtáci dále zjistili, že je naprosto normální připravované trasy rušit či obměňovat na poslední chvíli, jak se zrovna hodí bez většího vysvětlení. Řada občanů a obcí je tak postavena změnou plánu z minuty na minutu před hotovou věc a nemohou se bránit. Co bylo včera neplatí. Tak to přece v ČR chodí. Co na tom, že se plánovaný tunel zkrátil a špatně informovaní lidé si mezitím postavili domky. Tak se vystěhují. Nu což! 

Někteří starostové si stěžují, že už je v poslední době nikdo nebere vážně. Starosta Vyšehořovic k tomu má historku. „Loni jsem byl na prezentaci Správy železnic v Nehvizdech. Přihlásil jsem se jako občan a zeptal se, s kým jednali ve Vyšehořovicích. Se starostou, byl nadšený, zaznělo. Na to jsem řekl: Co to melete? Jsem starosta už patnáct let a nikdo se mnou nejednal.“

Karel Stehlík, Starosta Vyšehořovic((https://www.seznamzpravy.cz/clanek/proti-rychlovlakum-jsou-nejen-obce-trat-znici-nejlepsi-pudu-tvrdi-zemedelci-150872)).

Naprosto bezprecedentní je zacházení se starosty obcí i s občany na hraně arogance. Eliminovat, eliminovat, eliminovat. Oni se však pouze ptají na to, jak je možné, že si platí z daní někoho, kdo jde proti nim. A proč se k nim chová nadřazeně z pozice silnějšího?! Jak je možné, že si platíme nepřítele, který má díky našim daním možnost větší armády a logistiky? To už není ani tragikomedie. Totiž představa, že dotčení občané budou  desítky let  platit nepromyšlené rozhodnutí, které jim sebere domovy a zničí zemi, v které žijí, je už jen k pláči.


Házet bilióny není problém, však to zaplatí občan

Taktéž se přišlo na to, že celé dílo se pohybuje mezi 600 miliardami a 3,5 bilióny korun, podle toho, kdo zrovna pohádku vypráví. A to je dost velký rozptyl. Někdy se vyhrkne něco o tom , že peníze jsou,  jindy si půjčíme. Politici napříč spektrem jsou správně přesvědčeni, že železniční dopravu v ČR je třeba modernizovat, jen se do VRTU zamilovali na základě často nedostatečně podložených a za desítky let neaktualizovaných informací předkládaných investorem. A nejsou schopni vzít do úvahy jakákoliv alternativní řešení, která jsou mnohem levnější, šetrnější a více na míru České republice. To proto, že  všude vlaje vlajka veřejného zájmu.

Také se moc nemluví o tom, že Evropa v řadě případů záměr VRT ruší, minimálně přehodnocuje. Že již fungující zahraniční projekty jako je francouzské TGV často nesplňují očekávání a předpokládané přínosy, ať už finanční nebo společenské. Navíc TGV čeká po třiceti letech provozu obrovská investice do totální rekonstrukce.


Žijeme v době Covidové a veřejné peníze došly!

Vrtáci se nesnaží a nebudou zneužívat Covidovou situaci, jen se opět slušně ptají. Proč se ve chvíli nejtěžší, kdy je třeba vyřešit vše od zdraví a života občanů po zadlužení země,  stupňují  a zrychlují tlaky na nevratné procesy, přestože chybí podložené argumenty. Nestálo by za to počkat do parlamentních voleb a vrátit na stůl vše podstatné? Doplnit informace o aktuální argumenty a na základě rozumných zjištění teprve rozhodovat? A transparentně o tom informovat veřejnost, nikoliv si o tom jen pokecat v rámci stranických meziresortních diskusí?


Víme, že v tom nejsme sami

Vrtáci vědí, že nejsou sami, že se lidé ptají a bojují na Vysočině (2014) nebo třeba aktuálně  na Ústecku.

Že nejsou v tomto veřejném odboji sami, nemluvě o dalších projektech v České republice vedených z pozice síly a zájmu, které jsou zcela  mimo VRT.

Je nás již velká parta, a proto žádáme o pozastavení všech konkrétních procesů spojených z VRT Česká republika minimálně do parlamentních voleb na podzim roku 2021 a do následného vyjasnění všech otázek souvisejících s šetrným a smysluplným řešením modernizace železniční dopravy v ČR v souvislosti s ekonomickým a společenským přínosem. Nic víc a nic míň.