NECH SE INFORMOVAT


Manuál zvídavého občana

1) Chci zjistit kudy povede plánovaná trasa vysokorychlostní železnice

Kontaktuji místní samosprávu – starostu.

Navštívím webové stránky www.vrtaci.cz

Navštívím webové stránky www.spravazeleznic.cz

2) Chci zjistit v jaké fázi je příprava stavby

Dle zákona podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Pošlu dotaz na Krajský úřad pro Středočeský kraj, na ministerstvo dopravy, na ministerstvo pro místní rozvoj a na jiné státní orgány a veřejné instituce.

Pošlu dotaz na email info@vrtaci.cz

3) Chci projevit nesouhlas s chystáno stavbou VRT

Informuji o svém stanovisku místní samosprávu a zjistím, co podnikla pro ochranu obyvatel.

Informuji o svém stanovisku krajského zastupitele, senátora, poslance své oblasti.

Podepíšu petici proti výstavbě VRT – www.vrtaci.cz

4) Chci být aktivní občan

Podívám se na stánky www.frankbold.org, kde najdu rady, jak být aktivní občan.

Sleduju www.vrtaci.cz, kde se dovím o chystaných aktivitách nebo nabídnu spolku pomoc.

 

“DOBŘE VYZBROJENÝ VRTÁK”

 

“BITEVNÍ POLE”