Přihlasme se o slovo a zastavme zatím nedostatečně připravenou a veřejně i odborně neprodiskutovanou stavbu VRT v ČR! Ochráníme tím kvalitu života, majetku, přírody a krajiny.​

Vysokorychlostní trať? Jen škody bez výhod!

Ačkoliv máme nejhustší síť železnic v EU, vláda rozhodla, že je ve veřejném zájmu postavit vysokorychlostní trať (VRT). Nikoli podél už vybudovaných dopravních tepen, např. dálnic nebo železničních koridorů, ale v nedotčené krajině. Nejedná se o další vlakovou kolej, ale o stavbu pro krajinu náročnější než dálnice. A není to vzdálená budoucnost – současná politická síla prosazuje trať ve zrychleném řízení a podle plánů politiků začne dunět už v roce 2027!

Vysokou cenu zaplatí lidé i krajina

1 km vysokorychlostní tratě vyjde na 558-956 milionů Kč! EU tuto stavbu neprosazuje, na jejím spolufinancování bude podílet jen pouhými 11 %, zaplatíme si ji tedy sami. Každého z nás vyjde výstavba tratě Praha–Brno na minimálně 150 000 Kč, kterými přispěje na výstavbu ze svých daní do státního rozpočtu. 

Následovat bude snížení cen zdejších pozemků, vyvlastnění zemědělské půdy, bourání domů, přerušení toků spodních vod a pramenů pro studny v okolních vesnicích, narušení všech přítoků Vrchlice, poškození meliorací, rozdělení pozemků, zničení rybníčků, mezí, stromů, lesů… Všichni v širokém okolí, lidé zvěř i ptáci, uslyší 6x za hodinu „salvy z děl“, protože tato kanonáda nastane při každém vyřícení se obří vlakové soupravy z tunelu mezi Solopysky a Rozkoší při plánované rychlosti nad 250 km/h.

O nás bez nás

Že jste o VRT ještě neslyšeli? To jenom potvrzuje, že do této mega stavby, která má rozříznout hustě obydlenou oblast Středních Čech, nemají Ti, co v ní žijí, co mluvit! 

Přihlasme se o slovo a zastavme zatím nedostatečně připravenou a veřejně i odborně neprodiskutovanou stavbu VRT v ČR! Ochráníme tím kvalitu života, majetku, přírody a krajiny.​