Potřebujeme i Vaši podporu!

Pomozte ochránit ekonomiku ČR, úchvatnou českou krajinu, nenahraditelné přírodní zdroje (voda, půda) a naše bydlení!

Správa železnic potřebuje na propagaci projektu vysokorychlostní trati v roce 2022 marketingovou podporu ve výši 27 miliónů korun a my všichni daňový poplatníci v ČR na to přispíváme!

Spolek VRTáci zjišťuje a šíří veškeré dostupné informace k připravované síti vysokorychlostních tratí v ČR.

Co můžu udělat?

  • Zajímej se a nebuď pasivní.
  • Oslov zastupitele obcí, kraje, státu.
  • Sleduj a šiř informace z webu.
  • Chceš-li se osobně zapojit, kontaktuj nás.
  • Přispěj na aktivity spolku finančním darem – VRTáci z.s. darovací smlouva.


Čáp černý (Ciconia nigra) každoročně hnízdí v oblasti Dobřeňského lesa (USES), kde se má do kopce zanořovat tunel VRT. Foto: Miroslav Heran