Kdo jsme?

Jsme občané různorodí.

Najdete mezi námi inženýry, řidiče traktorů, veterinářky, starosty, marketingové odborníky, řidiče z povolání, IT šílence, prodavače z konzumu, učitelky, sadaře, divadelní režiséry, zkušené matadory užívající si svůj důchodový věk i studenty a studentky surfující na sladké nevědomosti mládí. Pokud by existoval souhrnný slovník povolání a zálib, asi bychom ho zde překopírovali.

Důležité je vědět, že jsme v roli „Vrtáků“ nedobrovolně, že se nikdo z nás na tuto roli nepřipravoval ani po ní netoužil.

Ještě před několika málo měsíci nikdo z nás netušil, že bude muset místo procházky s rodinou rozplétat tuto motanici a svítit baterkou v uměle vytvořené mlze. Nechtěli jsme být Vrtáky, jelikož si vážíme vlastního vyměřeného času. Přesto jsme se zcela dobrovolně rozhodli postavit s mečíkem z klacíků proti opancéřované systémové hydře s nekonečnými dorůstajícími chapadly. Ale cítíme se povinováni, protože jsme si tohoto nepřítele stvořili, platíme ho z výdobytků naší práce a máme odpovědnost za paseku, kterou může způsobit.

Co nás spojuje?

Jsme občané, kteří si uvědomují, že žijí v 21.století, v kterém se jezdí vlaky z 21.století.

Jsme občané, kteří mají rádi své domovy, své okolí, své sousedy, svůj kraj, svou zemi.

Cítíme se s ní svázaní a rádi bychom přispěli dle možností ke kvalitnímu životu všech jejích obyvatel, tedy i nás samých.
Chápeme, že se ČR nachází uprostřed Evropy a jsme její součástí. Svět vnímáme jako rozmanitý celek (je nakonec jeden, jen pohledy na něj se liší).

Snažíme se být občany aktivními, pracovitými i kreativními.

Jsme různorodá skupina složená z jednotlivců a individualit, cítíme tedy potřebu být otevření k odlišným názorům (jinak to ani nejde).

Jsme občané, kteří vědí, že v tom nejsou sami. Rozhodli jsme se bojovat za něco tak samozřejmého a daného jako je domov.

Zcela otevřeně se omlouváme našim spoluobčanům za to, že jsme se přidali do bitevní vřavy až tehdy, kdy se nás to začalo týkat. Nedostatek informací nám budiž polehčující okolností.

Chápeme, že si řada konkrétních lidí dala s projektem Vysokorychlostní trati v ČR obrovskou práci a to bez dalších vedlejších úmyslů. Jen poctivě pracovali. Ale to není argument!