Zdroj: svoboda.info

Vidice – Signatáři „Memoranda o vzájemné spolupráci ve věci plánované výstavby vysokorychlostní trati“ se střetli na Obecním úřadu Vidice s poslanci, představiteli Středočeského kraje, zástupci Správy železnic a dalšími hosty. Oficiálně tak začala avizovaná debata, která by měla dát odpovědi na otázky a obavy, jenž plánovaný projekt vysokorychlostních tratí vyvolává…

https://www.svoboda.info/zpravy/region/signatari-memoranda_oficialne-zahajili-debatu-o-pripravovanem-projektu-vysokorychlostni-trate/

Otevřená výzva politikům Středočeského kraje

Vážené dámy, vážení pánové, zastupitelé našeho Středočeského kraje,

my, starostové, občane i podnikatelé nejen Středočeského kraje, signatáři Memoranda o spolupráci ze dne 25. května 2021 se na Vás, volené zástupce, obracíme s výzvou, abyste zvážili všechny aspekty reálného dopadu výstavby vysokorychlostní tratě (VRT) ve Středočeském kraji.

Projekt VRT je největší a nejnákladnější stavba v historii ČR, která je plánována ve veřejném zájmu, z veřejných prostředků, a přitom s ni neni veřejnost dostatečně obeznámena. Požadujeme naplnění vládou schváleného Programu rychlých železničních spojeni z r.2017, který deklaruje jednoznačnou společenskou poptávku, předpokládá hospodářský růst a neuvažuje situace jako je pandemie, migračni krize, válečný konflikt či hospodářská recese.

Chceme otevřít veřejnou diskusi o smysluplnosti tohoto projektu, o jeho finančni náročnosti, vlivu na životní prostředí a dopadu na život v regionech.

Obracíme se na Vás v okamžiku, kdy naše země stojí před rozřezáním a po našich pozemcich již pochoduj geodeti. Je nám prezentován projekt s rozpočtem, který nemá v České republice obdoby, a to bez jakékoliv diskuse s veřejností. Přitom není ještě dokončena studie proveditelnosti na páteřní trať Praha – Brno.

Vyjadřujeme silné obavy ohledně celého záměru, k přínosům a kvalité projektu. Žádáme o pozastaveni nevratných kroků, otevření diskuse o relevantnosti projektu a hledání smysluplnějších řešení ve formě modernizace a rozvoj stávajících železničních tratí.
Nechceme blokovat záměr, ale chceme podpořit realizaci kvalitního, dlouhodobě ekonomicky i ekologicky udržitelného projektu.
Z těchto důvodu Vás žádáme o pozastavení a přehodnocení aktualizaci Zásad územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje souvisejících se stavbou VRT a jejich navazujících projektů.

Ing. Miroslav Šafařík,
starosta obce Vidice
v zastoupení 70 signatářů memoranda (38 obcí)

https://youtu.be/fN1dqCuZlEo