V pondělí, dne 25.4. 2022, předsedkyně petičního výboru p. Kateřina Klečáková a p. Jaroslav Lukeš navštívili Poslaneckou sněmovnu PČR, aby předali podpisy Vás všech občanů, kteří jste se podepsali pod petici STOP VRT.

Pod petici se podepsalo 8 454 občanů ČR. Petiční archy vážily 7 kg a tak doufáme, že podpisy občanů budou mít v Poslanecké sněmovně PČR dostatečnou váhu.

Petici převzala tajemnice Petičního výboru p. Jirků. P. Jirků zároveň přislíbila, že obsah petice bude zařazen jako bod jednání příslušného výboru Poslanecké sněmovny PČR. Na jednání výboru budou moci přijít 3 občané, kteří budou poslancům vysvětlovat poslání a smysl naší petice. Datum jednání zašle.

Nadále usilujeme o veřejné slyšení v Poslanecké sněmovně PČR. Ke slyšení je třeba 10 000 fyzických podpisů. Proto prosíme o šíření myšlenek petice a sběr dalších podpisů od občanů.