Německá železniční infrastruktura na rozcestí, zastaví se nové projekty?

Německá vláda plánuje úspory a téměř všechny projekty nové výstavby železniční infrastruktury DB InfraGO se tím ocitají na vedlejší koleji.

Německá vláda plánuje úspory a téměř všechny projekty nové výstavby železniční infrastruktury provozovatele DB InfraGO se tím ocitají na vedlejší koleji. Dráha zmítaná neuspokojivým stavem sítě a řetězcem stávek dostala další ránu. Úsporná opatření koaliční vlády se po rozhodnutí Spolkového ústavního soudu o rozpočtu citelně dotknou i železnice v rozsahu větším, než se dosud tušilo. Alespoň tedy podle médií. Deutsche Bahn musí z velké části zastavit své nové stavební projekty. Důvodem jsou plánované škrty ve spolkovém rozpočtu, které se dotýkají i rozpočtu ministerstva dopravy.

Úsporná opatření se dotknou osobní a zejména nákladní dopravy. Vyplývá to ze seznamu provozovatele dráhy DB InfraGO. Ze zhruba 40 miliard eur, které spolková vláda železnici přislíbila, zbývá 27 miliard eur, které půjdou do modernizace stávajících tratí. Na projekty nových tratí není dostatek peněz. Kvůli nejistotě ohledně rozpočtu vláda žádá o krátkodobé stanovení priorit u infrastrukturních staveb.

Zbylé finance na příští léta zřejmě půjdou téměř výhradně do obnovy stávajících tratí, především do již probíhajících stavebních akcí. Klíčové projekty, jako je nová trať Frankfurt-Mannheim, plánovaná desítky let, už nemá mít šanci. Na seznamu zrušených staveb je zřejmě také plánované digitální řízení provozu pro hamburskou DB S-Bahn GmbH a přemístění vlakového nádraží v Braniborsku pro napojení továrny Tesla v Grünheide a rozšíření nákladního koridoru z Uelzenu do Halle na východě země.

Seznam odložených staveb zahrnuje také napojení švýcarského Gotthardského tunelu z tratě Karlsruhe – Basilej, což je stěžejní úsek pro evropskou železniční nákladní dopravu. Peníze chybí i na smysluplné napojení tunelu Fehmarnbelt do Dánska, který se právě staví, do měst Lübeck a Hamburk. Sama DB uvádí, že se v zásadě drží všech plánů na rozvoj sítě, avšak vzhledem k současné rozpočtové situaci je nutné prověřit načasování projektů. Dohoda DB se spolkovou vládou upřednostňuje modernizaci a obnovu sítě, jakožto i nové projekty již ve výstavbě. DB hledá řešení, jak pokračovat v plánování a stavební přípravě nových staveb, než bude vyjasněno financování od vlády.

Ministerstvo dopravy nesdílí varování médií a poukazuje na fakt, že zhruba tři čtvrtiny očekávaných dodatečných potřeb je rozpočtem pokryto. MD pokračuje v úsilí o zajištění všech finančních prostředků nezbytných pro železniční infrastrukturu. I když má obnova sítě prioritu, nová výstavba a rozšiřování jsou stále nutné. Experti přitom před krácením peněz do železnice varují s poukazem na selhání cílů spolkové vlády jako je přesun přepravy ze silnic na železnici nebo elektrizace železničních tratí. Podle expertů musí ministerstva dopravy a financí nyní přijít s řešením, jinak hrozí kolaps železnice a masivní poškození ekonomiky. Plány úsporných opatření spolkové vlády kritizují i ministři dopravy spolkových zemí.