KODEX VRTáci z.s.

VRTáci respektují demokratické principy právního státu.

VRTáci nejsou principiálně proti výstavbě VRT, naopak ji uznávají jako možnou alternativu k automobilové dopravě.

VRTáci nejsou „aktivisté“, jsou to konstruktivní a zvídaví lidé, kteří požadují veškeré informace např. studie proveditelnosti.

VRTáci jsou lidé, kterým záleží na životním prostředí, rozvoji regionu a nejsou jim lhostejné dopady VRT na bezprostřední okolí.

VRTáci jako spolek konají v zájmu celé společnosti – občanů ČR.

Požadujeme: 

Vyhodnotit ekonomické a ekologické dopady výstavby soustavy plánovaných VRT tratí jako celku.

Socioekonomické porovnání dopadů výstavby VRT tratí oproti možnosti modernizace stávajících železničních tratí.

Posoudit severní variantu trasy VRT spojující  Prahu s Brnem nezávislým zahraničním orgánem a to na základě podkladů ze studie proveditelnosti II z 12/2020.

Zjistit reálný dopad výstavby VRT na státní rozpočet a tím i budoucí daňové zatížení občanů ČR.

Vyhodnot dopady výstavby a provozu VRT na životy lidí žijících v sídlech bezprostředně podél trati.

Kodex přijat členskou schůzí VRTáci z.s., 21. 1. 2022