EVROPA PŘEHODNUCUJE, ČR FINIŠUJE A MLŽÍ


2011

ČLÁNEK BRITSKÝCH ECONOMIST V LIDOVKÁCH!

Již v roce 2011 vyzývala Britská ekonomická média vládu vlastní země i národní vlády ostatních evropských států, aby zpolitikařené projekty pozastavily a přehodnotily. Projekt nazval The Economist velkou vlakovou loupeží. Článek argumentuje na základě Evropské zkušenost s VRT.

2016

JAK SE O VRT PSALO V ČESKÝCH MÉDIÍCH

Článek absolventa Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity v Pardubicích shrnuje velmi srozumitelně a výstižně veškerá úskalí a negativa Vysokorychlostní železnice v České republice, o kterých se raději nemluví.

Nepříjemné otázky tak zůstávají nezodpovězené řadu let.

2018

AUDIT EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

Zvláštní zpráva Evropského účetního dvora vyhodnocuje na základě skutečných dat evropských staveb VRT ekonomickou i konkrétní smysluplnost celé dopravní myšlenky. Je s podivem, že na základě takovýchto výsledků se Česká republika žene do tak obrovského průšvihu, který bude mít pro ČR nedozírné následky.

2021

DOPIS STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE

Komunikace a souboj obcí se státem a investorem stavby Správou železnic, připomíná Davida a Goliáše, ale bez známého výsledku Mnoho let se ponižující příběh arogantního přístupu z pozice síly opakuje po celé ČR. Slíbené neplatí, domluvené i to nakreslené se změní, kdykoliv se to Goliášovi hodí.

KE STAŽENÍ – VRTÁCKÁ eKNIHOVNA