Požehnané svátky vánoční, spokojenost, zdraví a neVRT v novém roce přejí VRTáci z.s.