Podle studie by se v roce 2027 mělo mezi obcemi Solopysky, Dobřeň a Malenovice začít s výstavbou vysokorychlostní tratě.

Vysokorychlostní železniční trať, zkráceně VRT, je železniční trať, na které jsou povoleny vyšší rychlosti než na tradiční železniční síti. Po zprovoznění této tratě se vám na dohled budou každých 15 minut prohánět vlaky rychlostí až 320  km/h.

Původně byla pro úsek VRT Praha – Brno upřednostňována jižní varianta vedoucí z Prahy na Benešov a dále podél D1 na Brno. V minulém roce však došlo z nám neznámých důvodů k preferenci trasy severní, jež se plánuje obydlenou částí středních Čech, zemědělskou oblastí, doposud nezdevastovanou žádnou liniovou stavbou.

Plán výstavby VRT vzbuzuje mnoho otázek.  Jako přímo dotčení občané vám zde předkládáme některá zásadní fakta a informace. 

Na přípravě projektu se intenzivně pracuje, ale nikdo s majiteli dotčených pozemků nekomunikuje. Rovněž obce mají o projektu jen málo informací.

  • Při výstavbě dojde k záboru stovek hektarů jedněch z nejúrodnějších půd v naší republice.
  • Výstavba VRT protíná povodí vodní nádrže Vrchlice, jež zásobuje pitnou vodou 60 000 občanů Kutnohorska, Uhlířskojanovicka a částečně také Kolínska. Umístění trati přetíná všechny přítoky do této vodní nádrže.
  • Výstavbou trati dojde ke snížení kvality života v našich venkovských sídlech. Solopysky budou VRT odděleny od zbývajících obcí městyse Suchdol a spousta dalších přístupových cest bude přerušena.
  • Hluk se při vysokých rychlostech nad 200 km/h chová jiným způsobem, než na jaký jsme zvyklí u standardních tratí((PavlaOklestkova.pdf, 3.1.3: Hluk a vibrace)). Průjezd vlaku se při vjíždění a vyjíždění z tunelu podobá spíše výstřelu z děla.
  • Vlastníkům půdy v plánované trase VRT bude sice nabídnuta odpovídající cena za výkup půdy. Pokud s ní ale nebude vlastník souhlasit, bude mu půda podle novely zákona o liniových stavbách do 30 dní vyvlastněna.
  • Blízkostí trasy VRT dojde ke snížení hodnoty soukromého majetku, omezí se také výstavba a rozvoj obcí. 
  • Náklady na výstavbu úseku Praha-Brno jsou vyčísleny na 122 mld. Kč (rozpočet na celkovou plánovanou síť rychlovlaků v ČR přesahuje podle kalkulací z roku 2016 650 mld. Kč). Dotace z EU se průměrně podílejí na 11% nákladů na výstavbu. Většinu tedy zaplatíme z našich daní. Stavbu VRT mají navíc provádět zahraniční firmy.

VRT způsobí zpustošení naší krajiny, půdy, vody, likvidaci jednotlivců, jejich domů, podnikání, celoživotní práce či nového budování, přičemž přínos pro náš region je nulový. Nezlepší se dopravní dostupnost, nebudeme mít více pracovních příležitostí, pouze se nám zhorší kvalita života.

 Proč devastovat další krajinu, ničit další osudy lidí? Proč raději neinvestovat do rozvoje, obnovy a kvality stávající železniční sítě? Proč plánovat navýšení vnitrostátní přepravy, když pandemie covidu otevřela nové možnosti práce z domova? Opravdu máme státní rozpočet v takovém stavu, že můžeme plánovat stavbu se stamiliardovými náklady?

  Jsme jednotlivé konkrétní bytosti, jsme životy, jsme skutečné příběhy a práce a rodiny a historie a nositelé názorů na kvalitu života v jednotlivých komunitách, které konkrétně a dlouhodobě utvářejí své okolí. Nejsme statistický údaj.

Koridory VRT jsou v tichosti „veřejně“ zakreslovány do územních plánů obcí, starostové jsou často postaveni do pozice „teď už s tím nejde nic dělat“, většina občanů netuší, co se chystá. Proto jsme se rozhodli hledat možnosti, které tento nesmysl zvrátí.

Více informací na www.vrtaci.cz


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *