Na místě, kde obvykle čtete o aktivitách místních samospráv, úspěších našich sportovců, významných jubileích spoluobčanů si Vám dnes dovolím předložit závažné celospolečenské téma.

Na konci minulého století v r. 1999 byly do map územního rozvoje, tenkrát ještě na místním okrese Kutná Hora, zakresleny koridory pro výstavbu železnice. Tyto rezervy v plánech obcí zůstaly po desítky let až do dnešních dní. Nikdo z minulých i současných samospráv nepředpokládal, že by se jakákoliv stavba měla uskutečnit, a tak nebyla věnována této problematice žádná pozornost na místní úrovni. A čas plynul.

Územních rezerv pro výstavbu Vysokorychlostních železničních trati (VRT) směrem od Prahy na Brno bylo více. V letech 2011 až 2014 začalo první zadávání studií, komunikace se samosprávami a také začaly první protesty obcí a jednotlivců. Výsledkem bylo neustálé přepracovávání tras a koridorů. Zadavatelem této mega stavby je stát a investorem je SPRÁVA ŽELEZNIC – SŽ, dříve SŽDC, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo dopravy. Jeden ze zásadních dokumentů je Program rozvoje rychlých železničních spojení z 22. 5. 2017. Je to obsáhlý vládní dokument, který jednoznačně argumentuje pro VRT. Nezmiňuje se o zásazích do krajiny a vlivu na životní prostředí. Občané jsou zde uváděni jako riziko a je nutné prosadit legislativu, která jednoznačně podpoří realizaci takovéto stavby při dostatečné kompenzaci újmy, která subjektům vznikne, a to zejména ve finanční podobě. Obojí se již daří. Byla přijata novela Zákona o tzv. Liniových stavbách. Připomínky senátu nebyly brány v potaz a senát ČR byl přehlasován parlamentem ČR. Předkladatelem tohoto zákona, oklešťujícího práva vlastníků a zrychlující mega stavby, byl Ing. Martin Kolovratník, předkladatel mnoha kontroverzních dopravních zákonů, a zároveň místopředseda správní rady SŽ.

Předkladatelem tohoto zákona, oklešťujícího práva vlastníků a zrychlující mega stavby, byl Ing. Martin Kolovratník, předkladatel mnoha kontroverzních dopravních zákonů, a zároveň místopředseda správní rady SŽ.

A co z toho všeho pro nás vyplývá?

Že ačkoliv máme nejhustší síť železnic v EU, vláda za nás rozhodla, že kolejí máme stále málo. Proto je ve VEŘEJNÉM ZÁJMU stavět VRT. NE podél jiných dopravních tepen např. dálnic nebo železničních koridorů, ale uprostřed zatím nedotčené krajiny.

Bohužel se to dotkne každého z nás a zásadně nám to změní životy současné i budoucí. To bylo impulsem k vzniku spolku VRTáci. Cílem tohoto spolku je zastavit nedostatečně připravenou a veřejně i odborně neprodiskutovanou stavbu VRT Praha – Brno, za účelem ochrany kvality života, majetku, přírody a krajiny.

Stavba rozhodně nebude žádným přínosem pro nás, naše sousedy, ale ani pro Českou republiku jako takovou. 

Podle plánu politiků a Studie proveditelnosti VRT Praha – Brno, kterou mimochodem ještě nikdo nikdy neviděl, je tzv. severní varianta realitou. Podle plánů SŽ kolem nás začne trať dunět do roku 2027! 

Nejedná se o nějakou utopickou vizi a cosi „o čem se mluví“ a nás se netýká. Chyba! Současná politická síla jde tvrdě a ve zrychleném řízení VRT prosazuje. Chce stavbu zahájit. Jsme totiž v období tištění peněz a bezbřehého utrácení. Podle zjištění Evropského účetního dvora z r. 2018 1 km VRT v zemích EU stojí 312-780 mil Kč. Vláda v r. 2016 počítala utratit za 1 km VRT 558-956 mil. Kč s 30% rezervou …

Co dál nám to přinese? Snížení cen všech pozemků, vyvlastnění zemědělské půdy pro stavbu, bourání domů, překopání převrtání spodních vod, pramenů pro studny v okolních vesnicích, narušení všech přítoků Vrchlice, přerušení všech meliorací, rozdělení pozemků, zničení rybníčků, mezí, stromů, lesů. My všichni v širokém okolí, zvěř, ptáci každých pár minut uslyšíme „salvy z děl“, protože tato kanonáda nastane při každém vyřícení se obří vlakové soupravy z tunelu mezi Solopysky a Rozkoší při plánované rychlosti nad 250 km/h 6x za hodinu … 

Víte, že EU tuto VRT nikterak neprosazuje? Že si ji zaplatíme sami. Ale stavbou trati to nekončí. Celková cena bude značně závislá na počtu tunelů, které jsou obyvatelům slibovány, ale v projektech pak nejsou. Cena za nový terminál se pohybuje od 13-19 miliard Kč. Cena 1 vysokorychlostního vlaku je 650 mil. Kč (350 míst k sezení) A po 20-30 letech provozu je nutná masivní renovace trati, která dosahuje až 50% konstrukčních nákladů.

Zdá se Vám to přehnané? Bohužel není. Všechno je podloženo plány, zprávami, projekty a audity již postavených tratí v Evropě. Že jste o VRT ještě neslyšeli? To potvrzuje, že do této mega stavby, která má rozříznout hustě obydlenou oblast Středních Čech, nemají Ti, co v ní žijí, co mluvit. Nejedná se o další vlakovou kolej, ale o stavbu výraznější, pro krajinu náročnější než dálnice. Evropa nám to nenutí, protože se na spolufinancování bude podílet jen z menší části (11 %).

Vše, co v textu bylo použito, vychází z veřejně dostupných dokumentů českých i zahraničních. Více informací naleznete na www.vrtáci.cz. O průběhu trati ve vašem okolí se také více dozvíte na vašich obecních úřadech.


0 komentářů

Napsat komentář

Avatar placeholder

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *