Jménem Sdružení Vrchovina,

si vás dovolujeme pozvat, na setkání občanů na téma:

“Výstavba vysokorychlostní trati v ČR”

Termín konání: čtvrtek 23. června 2022 od 18:00 hod.

Místo konání: Okrouhlička 25, Šejdorfský mlýn.

Téma setkání: podání aktuálních informací o přípravě stavby vysoko- rychlostní trati v ČR a kroky obcí a organizací, které proti VRT vystupují.

Program:

  • Martina Nováčková – zástupce společnosti VRTáci – aktuality o VRT
  • Jan Mikulka – neEkonomika VRT, Studie proveditelnosti
  • Miroslav Šafařík – starosta obce Vidice – postup obcí ve Středočeském kraji (aktualizace ZUR)
  • Marta Vencovská – postup obcí na Vysočině
  • Diskuze
  • Podpis Memoranda – obce, právnické osoby a OSVČ budou moci podepsat přistoupení k Memorandu o vzájemné spolupráci proti současnému umístění a provedení stavby VRT.