V polovině února 2023 došlo do datových schránek obcí oznámení o zahájení předběžného geotechnického a hydrogeologického průzkumu na katastrálním území obci od Poříčan po Světlou nad Sázavou. Tyto práce mají být prováděny v souvislosti se stavbou VRT – RS 1 VRT.

Stojíme v údivu nad arogancí moci. Mnozí nechápou, jak mohou být v dnešní době vydávány finanční prostředky na  přípravu nejdražší stavby v historii ČR, když nejsou naplněny elementární požadavky dotčených obcí, institucí a nás občanů.

Není oficiálně známo, kde bude koridor VRT RS1-VRT, a přesto se financuje geologický průzkum.

Kopie oznámení o zahájení předběžného geotechnického a hydrogeologického průzkumu:

Kopie oznámení o zahájení předběžného geotechnického a hydrogeologického průzkumu.